© 2017 Majstro

Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden. (bron:Wikipedia)

 

Er kan gediscussieerd worden over wat creativiteit nu eigenlijk is maar de discussie laten we nu net over aan anderen. Majstro gaat ermee aan de slag.

Creativiteit kan voor uzelf, uw bedrijf of/en medewerkers een (commerciële) meerwaarde opleveren zonder dat dit een meerkost is. 

De misvatting over creativiteit is dat het enkel in bepaalde sectoren zoals –vormgeving, reclame, architectuur… - nodig is.

Bij Majstro zijn we ervan overtuigd dat creativiteit C-level start en dan snel doorsijpelt naar heel het bedrijf. Communicatie - Spreken in het openbaar - Assertiviteit zijn slechts enkele incentives waarin Majstro excelleert.

 

Iedereen kan leren creatief te zijn, zonder hiervoor een kunstenaar te zijn.

Bij Majstro is creativiteit méér is dan goed kunnen tekenen of ‘out of the box’ denken.

In realiteit komt het erop neer dat ‘thinking out of the box’, vaak  ‘thinking in a other box’ wordt, waardoor er op termijn eigenlijk niets gebeurd.

In de meeste gevallen betekent het een nieuw likje verf, maar in essentie verandert er niet veel.

Echt creatief zijn betekent ‘durven’ te veranderen, met een eigen mening waar fouten maken toegelaten is.

 

‘Ik leerde zoveel uit mijn fouten dat ik besloten heb er nog meer te maken’ -bron: onbekend-

‘Wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat’. -Abraham Lincoln-